Duurzaam zuiveren en bergen van regenwater

Trial _10 570 x 650_4

De Rain Shell©

Ecologisch Water Beheer staat voor het bergen en zuiveren van regenwater met natuurlijk, circulair en hernieuwbaar materiaal: schelpen en mineralen

Ontdek wat onze unieke natuurlijke oplossing in de bodem gaat betekenen. In jouw stad, dorp of straat. Voor jouw (agrarische) bedrijf, vastgoed of sportaccommodatie.

Herken je de volgende problemen?

flood

1. Wateroverlast

Hevige regenval en steeds natter wordende winters leiden tot schade door wateroverlast.

 

drought-blauw

2. Droogte

Door droogte en verzilting is er tegelijkertijd een tekort aan drinkwater en wordt zoet grondwater steeds schaarser. 

Tegenwoordig wordt regenwater steeds vaker afgekoppeld, geïnfiltreerd en hergebruikt. Dat klinkt goed, zou je denken, maar..

water-pollution-blauw

3. Vervuiling

Het risico op vervuiling van bodem- grond- en oppervlaktewater neemt hierdoor toe.

concrete-mixer-blauw

4. Onnatuurlijk materiaal

Er belandt meer en meer onnatuurlijk, milieubelastend én energie slurpend materiaal in de bodem.

EWB heeft 35 jaar ervaring met het gebruik van ecologische materialen, zoals schelpen, voor de verduurzaming in de bouw-, water- en infrasector.

patented

De Rain Shell© is dé oplossing

De RainShell© is een natuurlijk, flexibel en modulair ondergronds systeem met een mix van schelpen en mineralen.

Voorkomen wateroverlast

Hevige buien snel opslaan

Besparen drinkwater

Hergebruik gezuiverd regenwater

Voorkomen verontreiniging

Afstromend regenwater zuiveren

Lage milieu-impact

Circulair en biobased materiaal

Diepte-infiltratie

Ruimte besparen, 100% infiltreren

Ecologisch Water Beheer heeft de oplossing

Wij doen dit duurzaam & ecologisch

De Rain Shell© is de oplossing voor

Klimaatbestendige steden

Het voorkomen van wateroverlast door regenval is van groot belang in jouw stad of dorp. Wij kunnen flexibel omgaan met beschikbare ruimte, zeker in combinatie met diepte-infiltratie. 

In steden en dorpen is het voorkomen van wateroverlast door regenval van groot belang. Wij kunnen flexibel omgaan met beschikbare ruimte, zeker in combinatie met diepte-infiltratie. Dit alles op een manier waarbij we door te zuiveren, onze ecosystemen niet diffuus verontreinigen.

Daarnaast wil je al dat water graag lokaal hergebruiken, bij voorkeur op een zo ecologisch mogelijke manier. Van een kleine speelwatervoorziening op een plein of speeltuin, tot het afkoppelen van volledige wijken of bedrijventerreinen; de Rain Shell biedt de oplossing!

Klimaatbestendig vastgoed

Het wordt steeds belangrijker om klimaatadaptieve maatregelen te treffen die schade aan jouw gebouwen en infrastructuur door wateroverlast en droogte voorkomen. 

Het wordt steeds belangrijker om als vastgoedontwikkelaar of woningbouwvereniging klimaatadaptieve maatregelen te treffen die schade aan gebouwen en infrastructuur door wateroverlast en droogte te voorkomen. De eisen die worden gesteld op het gebied van watercompensatiemaatregelen worden steeds strenger.

Ook het inzetten van regenwater als bron om drinkwater te besparen wordt steeds belangrijker. Met de Rain Shell© sla je meerdere vliegen in één klap door wateroverlast te voorkomen, drinkwater te besparen mét circulair, natuurlijk en hernieuwbaar materiaal met een extreem lage milieu-impact, waardoor jouw project ook qua materiaalgebruik extra hoge duurzaamheidsscores haalt.

Toekomstbestendige sportaccommodaties

Door de Rain Shell© aan te leggen onder jouw sportveld of parkeerplaats, transformeer je de sportlocatie tot buffer voor en bron van overtollig regenwater.

Door de Rain Shell© aan te leggen onder jouw sportveld of parkeerplaats, transformeer je de sportlocatie tot buffer voor en bron van overtallig regenwater. Hierdoor heb je altijd voldoende water beschikbaar om je velden te beregenen of de wc’s in de kantine door te spoelen.

Ook de riolering in de omliggende wijk ontlasten? Met hulp van diepte-infiltratie d.m.v. de unieke Fast High Volume Infiltration-techniek, kunnen we eenvoudig meer oppervlakte aansluiten zonder extra ruimte gebruik.

Zoet water in de landbouw

Droogte zorgt voor een groeiende druk op zoetwatervoorraad, waardoor de winstgevendheid en het bestaansrecht van jouw landbouwbedrijf onder drukt komt te staan. 

Droogte zorgt voor een groeiende druk op zoetwatervoorraad in de landbouw. Niet alleen in de kustregio door oprukkende verzilting, maar ook op de hogere zandgronden.

Door afstromend regenwater te zuiveren en op te slaan, kunnen we overtollig zoet water tijdens natte winters lokaal bewaren in de diepe ondergrond voor hergebruik wanneer er tekort is.

Hoe het werkt

Bekijk hieronder de animatie om te ontdekken hoe de Rain Shell© haar werk doet. 

Rain Shell© projecten

2019 - Stad

GEMEENTE Zoeterwoude

2024 - Vastgoed (foto credit - courtesy of Fugro)

Fugro nieuw HOOFDKANTOOR

2015 - Sport

SPORTPARK 'T SCHENGE - Goes

2024 - Landbouw

Stavenisse

De unieke voordelen van de Rain Shell©

return_2

Regenwater krijgt plek in de circulaire economie

Wij transformeren regenwater tot een veilige bron voor toepassingen waar drinkwaterkwaliteit niet noodzakelijk is. Zoals bij het beregen van sportvelden of het doorspoelen van wc’s. Of  speel- of bluswater. Zo besparen we drinkwater.

Voorkom verontreiniging van ons ecosysteem

Door afstromend hemelwater te zuiveren binnen het infiltratiebesluit bodembescherming kunnen we klimaatadaptieve maatregelen nemen zónder (diep) grondwater of oppervlaktewater te vervuilen met opgeloste verontreinigingen zoals zware metalen, minerale oliën en PAK’s.

Natuurlijk, hernieuwbaar en low-impact materiaal

Onze missie is om het gebruik van milieubelastende materialen zoveel mogelijk te beperken. Afhankelijk van de toepassing bestaat de Rain Shell© uit minimaal 95% hernieuwbaar materiaal. Zo dragen we ook bij aan de transitie naar de circulaire bouweconomie.

Oók in klei- en veengebied

In slecht doorlatende bodems wél infiltreren door zuiverende werking van de Rain Shell©. Doordat we regenwater zuiveren, kun je in slecht doorlatende bodems tóch infiltreren met hulp van diepte-infiltratie in het watervoerend pakket. Dit doen we door de Rain Shell© te combineren met de Fast High Volume Infiltration techniek (FHVI) van stichting O2DIT.

Beperkte ruimte of geen oppervlaktewater in de buurt: slim en flexibel inzetbaar

Door het hoge holle ruimte percentage van de Rain Shell© kunnen we, ook bij hoge grondwaterstanden, nog veel water bergen. Doordat we zuiveren kunnen we, ook als er geen ruimte is of geen oppervlakte water in de buurt, piekbuien toch snel afvoeren richting het watervoerend pakket m.b.v. Fast High Volume Infiltration (FHVI).

Water beschikbaar wanneer je het nodig hebt: seizoensberging

Ga verzilting tegen en vul grondwatervoorraad in de diepere ondergrond aan met gezuiverd hemelwater. Zo bewaar je in de winter het regenwater voor gebruik in de zomer en hoef je het niet naar zee te pompen.

 

 

35 jaar ervaring met schelpen

Ecologisch Water Beheer bouwt voort op decennialange ervaring van de geestelijk vader van de Rain Shell©; Henk Pannekoek.

Vanaf eind jaren 80 heeft hij keihard gevochten voor het toepassen van ecologische, natuurlijke en niet-toxische materialen in de (water)bouw en infrawereld. In het bijzonder voor schelpachtige materialen.

Rond 2014 koppelde hij zijn diepgaande kennis over het functioneren van schelpen, met zijn ervaringen in de aannemerij en waterzuivering.

Het resultaat; de RainShell© was geboren

Samen maken we het verschil!

Wil je meer weten over de mogelijkheden op jouw locatie, onderzoeksresultaten of wil je een locatie bezoeken waar de Rain Shell© al ligt? Laat dan nu een bericht achter of bel ons.