Wij bufferen, zuiveren, infiltreren & hergebruiken regenwater

Ondergronds, robuust & onderhoudsarm

Met natuurlijk, circulair materiaal

Schelpen NL .jpg
EWB logo DEF_logo last naar lust.png

EWB ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, hittestress, droogte en verzilting. Onze oplossingen zijn niet alleen gericht op het voorkomen van wateroverlast, maar ook op het opslaan en behandelen van verontreinigd regenwater voor veilige infiltratie en het tegengaan van verdroging en verzilting. Vervuild afstromend regenwater kan ook beschikbaar worden gemaakt voor hergebruik als bluswater, speelwater, voor de beregening van sportvelden of de productie van bier en daarmee drinkwater te besparen. Zo maken wij van regenwater een lust in plaats van een last.

 

Oplossingen voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering

 
EWB wateroverlast beeld.jpg

Wateroverlast

shutterstock_667228486.jpg

HIttestress

shutterstock_1074431141_verkleind.jpg

Droogte en verzilting

Hogere temperaturen, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Daar moeten we volgens de KNMI’14- klimaatscenario’s in de toekomst in Nederland rekening mee houden. Tegelijkertijd neemt de omvang van het stedelijke gebied toe en is een steeds groter deel daarvan verhard of bebouwd. Wateroverlast en hittestress komen daardoor steeds vaker voor. Zonder maatregelen kan dit leiden tot schade aan gebouwen en slachtoffers. Dit uit zich in een toenemende aandacht voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer (HWA) van de riolering en oplossingen om regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren. In plaats van regenwater vertraagd af te voeren kan het ook geinfiltreerd worden om verdroging te voorkomen, mits het gezuiverd wordt van de vervuilingen die in regenwater zitten zoals PAK als gevolg van luchtvervuiling of minerale oliën en zware metalen die zich ophopen op het wegdek. Ook kunnen er nuttige toepassingen voor regenwater gevonden worden, waardoor niet alleen waterschade wordt voorkomen, maar ook bespaard kan worden op drinkwatergebruik.

De natuur als inspiratie

Gepatenteerde ontwerpen geïnspireerd door de snelle absorptie van water op de stranden en jarenlange ervaring met de bijzondere werking van natuurlijke materialen als schelpen en mineralen om water snel te bergen én te zuiveren.  

 
shutterstock_464523113.jpg

Het EWB ontwerp

Een modulair opgebouwd systeem

Toepassing van de Urban Rainshell in de WaterStraat. Het folie is toegepast om een slecht infiltrerende kleigrond te simuleren.

Toepassing van de Urban Rainshell in de WaterStraat. Het folie is toegepast om een slecht infiltrerende kleigrond te simuleren.

Buffering piekbuien met aa eco schelpenmix

Piekbuien worden afgekoppeld en gebufferd via kolken en een aanvoerverdeeldrain in een bed van AA Eco Schelpenmix.

 • Natuurlijk materiaal,zo min mogelijk plastic in de grond
 • 65%-70% bufferend vermogen
 • Hernieuwbare grondstof
 • Robuust en onderhoudsarm
 • CO2 bindend
Afvoerverzameldrain omhuld door uniek mineralenmengsel 'AA Minerals'

Afvoerverzameldrain omhuld door uniek mineralenmengsel 'AA Minerals'

Chemische Zuivering met ‘AA Minerals’

Vervuild water wordt gezuiverd van zware metalen, minerale oliën en PAK via een afvoerverzameldrain omhuld door het unieke mineralenmengsel 'AA minerals'.

 • Op een natuurlijke wijze, zonder energie
 • Met circulair materiaal (voldoet na 40 jaar nog aan bouwstoffenbesluit)
 • Zuivering tot binnen infiltratiebesluit bodembescherming, onderzocht door Tauw
 • Doorontwikkeling van het winnende concept van VVM milieuinnovatieprijs 2012

 

Bufferputten met bioreactor voor bacteriologische zuivering, circulatiepomp en beregeningspomp voor hergebruik.

Bufferputten met bioreactor voor bacteriologische zuivering, circulatiepomp en beregeningspomp voor hergebruik.

Additionele stappen afhankelijk en toepassing

Afhankelijk van de omstandigheden op locatie en de wens om het water te infiltreren of hergebruik worden aanvullende elementen toegevoegd aan het ontwerp:

 • Zuivering van biologische verontreiniging m.b.v. bioreactor
 • Diepte-infiltratie in watervoerend pakket m.b.v. DSI-techniek (i.s.m. Henk van Tongeren Water & Techniek B.V.), om grotere oppervlakten verhard oppervlakte kosteneffectiever af te koppelen
 • Eventuele extra nazuiveringsstappen afhankelijk van de hergebruikstoepassing
 

Werk met ons mee aan klimaatadaptatie!

Neem contact met ons op of neem een kijkje bij één van onze projectlocaties of de WaterStraat in Delft: dé testlocatie voor experimenten, onderzoek en demonstraties van producten om beter om te gaan met hevige regenbuien in de stad en daarbuiten. 

DSC_3305.JPG

EWB is trots partner van de WaterStraat

In de waterstraat demonstreren wij de Urban Rainshell,  een oplossing waarmee piekbuien worden afgekoppeld via kolken en gebufferd via een aanvoerverdeeldrain in een bed van AA Eco Schelpenmix. Dit ‘schelpenbed' is afgedekt met een speciale funderingslaag om belasting met (zwaar) verkeer mogelijk te maken.

Met deze partijen werken we al samen

EWB is ook te vinden op het Climate Innovation Window van BRIGAID

Dé Europese marktplaats waar aanbieders van innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie en eindgebruikers elkaar kunnen vinden!

Maar je komt ons ook tegen op WaterWindow

WaterWindow is hét platform waar bewezen Nederlandse water- en klimaatoplossingen gevonden kunnen worden.

Volg ons op Twitter

reza-shayestehpour-14238.jpg
 

Neem contact met ons op

Nieuwsgierig naar onze oplossingen? We denken graag met u mee hoe we ook voor u van regenwater een lust kunnen maken in plaats van een last!

 

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Naam *
Naam