Oplossingen

DSC_3296.JPG
 

Oplossingen van EWB

Gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, buffering en zuivering met schelpen en mineralen, heeft EWB verschillende oplossingen ontwikkeld. Uitgangspunt bij al onze oplossingen is dat we bufferen én zuiveren, zodat afstromend regenwater veilig kan infiltreren. Indien gewenst kan regenwater ook hergebruikt worden voor een breed scala aan toepassingen (sportwater, bluswater, speelwater, industriewater, etc.).

 
 

Urban rainshell

De Urban Rainshell is een oplossing waarmee piekbuien worden afgekoppeld via kolken en gebufferd via een aanvoerverdeeldrain in een bed van AA Eco Schelpenmix. Dit ‘schelpenbed' is afgedekt met een speciale funderingslaag om belasting met (zwaar) verkeer mogelijk te maken. Vervuild wegwater stroomt via de schelpen naar een afvoerverzameldrain omhuld door AA minerals waarmee het gezuiverd wordt van zware metalen, minerale oliën en PAK. De buffer- en zuiveringscapaciteit wordt gedimensioneerd op wensen t.a.v. de hoeveelheid af te koppelen verhard oppervlak en het 'type bui' dat gebufferd moet worden.


Rain as Inspiration

Met het concept Rain as Inspiration geven BTL, EWB en Rain(a)Way een gezamenlijk antwoord op de regenwaterproblematiek en tegelijkertijd de langere periodes van droogte.Doordat je met de tegels ontzettend veel verschillende patronen kan leggen bieden we een oplossing voor elke situatie. De patronen variëren van compleet gesloten naar 25% open ruimte. Met een special substraat van schelpen kun je de tussenruimtes van de tegels opvullen. Het substraat is geschikt voor verschillende plantengroepen en infiltreert regenwater uitstekend. Ook de fundering passen we aan per situatie.De diktes verschillen van funderende, bufferende tot zuiverende lagen. Ze zijn aan te passen aan de wensen (type planten, gewenste verkeersbelasting). De waterbergende laag kun je aanpassen aan de wateropgave. Door de open ruimtes kan het regenwater naar de grond infiltreren wat overstromingen van het stedelijk gebied tegen gaat.


EWB sportwater

Met het EWB Sportwater concept bergt en zuivert EWB regenwater met als doel om het water te hergebruiken voor de beregening van sportvelden. Net als bij de Urban Rainshell, wordt regenwater gezuiverd m.b.v. AA minerals. Om het opgeslagen regenwater beschikbaar te houden voor direct gebruik, wordt het schelpenbed omringd met folie. Om veilig hergebruik van het regenwater te garanderen worden additionele zuiveringsstappen toegepast, waaronder een ondergrondse bioreactor. Indien gewenst is ook hier een combinatie met diepte-infiltratie mogelijk om overtollig water te infiltreren in het watervoerende pakket en dit desgewenst, bijvoorbeeld gedurende lange periodes van droogte, op te pompen. Voor meer informatie over EWB Sportwater, zie o.a. het project in de Gemeente Goes.

Meer informatie volgt snel over

EWB werkt heeft ook oplossingen ontwikkeld om water beschikbaar te maken voor hergebruik als bluswater, speelwater, industriewater, etc. Meer informatie over deze oplossingen volgt snel!

EWB logo DEF_logo bluswater.png
EWB logo DEF_logo speelwater.png
EWB logo DEF_logo industriewater.png

De Urban Rainshell:

Flexibele oplossing in dichtbebouwde omgeving

EWB infographic_rainshell + omschrijvingen.png

de urban rainshell

EWB logo DEF_logo urban rainshell.jpg

De Urban Rainshell is één van de concepten van EWB. Het is een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Een robuust en onderhoudsarm systeem dat gemakkelijk geïntegreerd kan worden in de bestaande infrastructuur.


Piekbuien worden afgekoppeld en gebufferd via kolken en een aanvoerverdeeldrain in een bed van AA Eco Schelpenmix. Het ‘schelpenbed’ is afgedekt met een funderingslaag om belasting met (zwaar) verkeer mogelijk te maken. Vervuild water wordt hierna gezuiverd van zware metalen, minerale oliën en PAK via een afvoerverzameldrain omhuld door AA minerals. Hierna kan het water veilig worden geïnfiltreerd, ook in grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden (zoals Natura 2000 gebieden). Het gezuiverde water kan ook geïnfiltreerd worden in het watervoerend pakket, waarmee grotere oppervlakten kosteneffectief kunnen worden afgekoppeld. Diepte-infiltratie gebeurt in samenwerking met Henk van Tongeren Water & Techniek B.V.