Wij geloven dat klimaatadaptatie en gezond, circulair en ecologisch bouwen hand in hand kunnen én moeten gaan

Niet overmorgen, maar nú

Wij ontwerpen, leveren en bouwen duurzame regenwatersystemen. EWB gaat voor een natuurlijke, circulaire en ecologische aanpak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat, zonder nieuwe problemen te creëren voor toekomstige generaties.

Het team

Omdat EWB gelooft in de kracht van samenwerking, werken we vanuit een klein team en een groep van diverse partners

Bart van Schilt

Oprichter, type niet lullen maar poetsen

Samen met Mark van Zuylen het praktische geweten van EWB. Zorgt ervoor dat de schelpen en mineralen op tijd op de plek van bestemming zijn en ondersteunt waar nodig.

Ger Pannekoek

Oprichter, wandelende Rain Shell© encyclopedie.

Als echte ondernemende idealist is Ger vol van passie en gedrevenheid om de innovatie van zijn vader op te schalen tot één van de leidende circulaire systemen in klimaatadaptatie.

Mark van Zuylen

Oprichter, met de laarzen aan geboren

Naast dat hij het praktisch geweten is van EWB, is Mark verantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen van EWB.

Frank Valkema

Marketing & Sales, rasechte optimist

Na een vrolijk gesprek met Frank, kun je niet anders dan meer willen weten over de Rain Shell©.

Henk Pannekoek

Geestelijk Vader, Speciaal Schelpengezant

Staat ondanks bouwjaar 1949 altijd klaar om de moeilijkste vragen te beantwoorden of creatieve oplossingen aan te dragen als de jonge honden het even niet meer weten. 

Onze partners

EWB neemt ook voor de opschaling van de Rain Shell© de natuur als voorbeeld, door de kracht van samenwerking en netwerken te gebruiken. Zoals planten en dieren elkaar helpen, soortgenoot of niet.

Wij werken daarom samen met diverse partners die samen met ons geloven dat de Rain Shell laat zien klimaatadaptatie en gezond, circulair en ecologisch bouwen hand in hand gaan.

 • Quick scans en haalbaarheidsstudies
 • Ontwerp
 • Monitoring
 • Quick scans en haalbaarheidsstudies
 • Fast High Volume Infiltration (FHVI)
 • Gespecialiseerd grondonderzoek
 • Ontwerp
 • Quick scans en haalbaarheidsstudies
 • Ontwerp
 • Bouw
 • Bouwbegeleiding
 • Monitoring waterkwaliteit
 • Monitoring waterkwaliteit
 • Sensoren en autosamplers
 • Dashboards
 • Product en –systeemontwikkeling
 • Schelpkalk vitalisers
 • Quick scans en haalbaarheidsstudies
 • Ontwerp
 • Complementaire materialen en systemen 
 • Waterspeelplaatsen 
 • Mini-Rain Shell©  
 • Quick scans en haalbaarheidsstudies
 • Ontwerp

Ook samenwerken?

Ook samenwerken?

Netwerk

Wij geloven in de kracht van netwerken

Ons verhaal

Voortbouwen op 35 jaar schelpen-expertise

Ecologisch Water Beheer bouwt voort op decennialange ervaring van de geestelijk vader van de Rain Shell©; Henk Pannekoek.

Vanaf eind jaren 80 heeft hij keihard gevochten voor het toepassen van ecologische, natuurlijke en niet-toxische materialen in de bouw en infrawereld. In het bijzonder voor schelpachtige materialen. Rond 2014 koppelde hij zijn diepgaande kennis over het functioneren van schelpen, met zijn ervaringen in de aannemerij en waterzuivering.

Het resultaat:
de Rain Shell© was geboren.

Eerste full scale systeem

Het eerste full-scale systeem was al in 2015 operationeel op Sportpark ‘t Schenge in de Gemeente Goes, als gevolg van de samenwerking tussen Henk Pannekoek en een andere ervaren rot in de water- en infrawereld; Jacques Walhout (voormalig eigenaar van Traas & Ovaa Sport B.V).

In 2016 zag Jules Rijnierse de potentie van het systeem in Goes. Hij was het die Henk en Jacques ervan overtuigde om dit actief verder door te ontwikkelen en opschalen.

Ger Pannekoek sluit zich aan

Na enkele jaren in aan diverse stedelijk waterprojecten in Mozambique gewerkt te hebben, besloot Ger Pannekoek in 2017 om zijn tanden te zetten in het verder brengen van diverse innovaties die zijn vader nog op de plank had liggen.

De Rain Shell© was er daar één van.

Validerend onderzoek

Onder leiding van Ger werd vol ingezet op onafhankelijke proeven, pilots en validerend onderzoek, vanuit de visie dat deze cruciaal zijn om opschaling in de conservatieve water en infrawereld mogelijk te maken.

Diverse onderzoeken volgden, zoals in proeftuin de Waterstraat op The Green Village bij de TU Delft. Hier werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het hydraulisch functioneren, de effecten van vervuiling met zand en slib en de combinatie met diepte infiltratie m.b.v. Fast High Volume Infiltration.

In diverse andere onderzoeken werd door o.a. KWR en TAUW het zuiverend vermogen van de Rain Shell© gevalideerd, zowel met het oog op het inzetten van regenwater als bron als het voorkomen van vervuiling van ecosystemen.

Oprichting Ecologisch Water Beheer B.V.

Gedreven door Ger’s visie dat je alleen door samen te werken ver kunt komen werd vanaf 2017 de Rain Shell© in een netwerkstructuur van diverse bedrijven steeds verder doorontwikkeld. Dit alles resulteerde in 2023 in de oprichting van Ecologisch Water Beheer B.V., van waaruit het harde werk van de jaren ervoor wordt opgeschaald.