EWB in de praktijk

2017-12-13-PHOTO-00000094.jpg
 

Projecten

 
 
Aanleg schelpencompartiment sportvelden Gemeente Goes

Aanleg schelpencompartiment sportvelden Gemeente Goes

waterhergebruik sportvelden gemeente Goes

In de Gemeente Goes heeft EWB een regenwateropslag en -zuiveringssysteem gerealiseerd waarmee het opgeslagen regenwater wordt hergebruikt voor de beregening van de plaatselijke hockey- en rugbyvelden.

 • Regenwaterbuffer van 150 m3
 • Besparing drinkwatergebruik door hergebruik regenwater voor beregening sportvelden
 • EMVI bestek van Gemeente Goes voor de aanleg van hockey- en rugbyvelden met als eis dat:
  • drinkwatergebruik geminimaliseerd moet worden
  • her te gebruiken regenwater veilig moet zijn.
 
Aftrap watercoalitie waaronder innovatieve pilot Ulvenhout wordt gerealiseerd o.l.v. Arcadis

Aftrap watercoalitie waaronder innovatieve pilot Ulvenhout wordt gerealiseerd o.l.v. Arcadis

ulvenhout, Gemeente breda

Als onderdeel van de watercoalitie wordt i.s.m. o.a. de Gemeente Breda, Arcadis en Staatsbosbeheer een pilot gerealiseerd om het wateroverlast probleem in Ulvenhout op te lossen door een Urban Rainshell aan te leggen die overtollig regenwater lokaal opslaat en zuivert waarmee infiltratie in het aangrenzende Natura 2000 gebied mogelijk wordt gemaakt. 

 • Pilot ‘deltaplan hoge zandgronden - innovatieve zuivering van hemelwater’
 • Wateroverlast Ulvenhout
 • Regenwaterbuffering en -infiltratie in Natura 2000 gebied
 • I.s.m. Arcadis als onderdeel van de ‘Watercoalitie’
 • Ontwerpfase (VO), realisatie verwacht in Q3/4 2018
 
In de WaterStraat krijgen we de mogelijkheid om i.s.m. onafhankelijke onderzoeksinstituten de werking van de Urban Rainshell te valideren en documenteren.

In de WaterStraat krijgen we de mogelijkheid om i.s.m. onafhankelijke onderzoeksinstituten de werking van de Urban Rainshell te valideren en documenteren.

Waterstraat delft

In de Waterstraat demonstreert EWB haar innovatie de ‘Urban Rainshell’. De WaterStraat is een testomgeving waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samenwerken aan praktisch toepasbare manieren om de stad toekomstbestendig te maken. De WaterStraat is een initiatief van VP Delta, Hoogheemraadschap Delfland en The Green Village en bevindt zich vlak naast de Bouwcampus op de TU Delft. In de WaterStraat richt EWB zich op de volgende activiteiten:

 1. Demonstratie Urban Rainshell en gezamenlijke marktontwikkeling i.s.m. andere ondernemers;
 2. Verificatie van ervaring uit de praktijk (bufferend vermogen, onderhoudsarm, etc.) en eerdere onderzoeken (waterkwaliteit)
 3. Nieuw: effecten van zware verkeersbelasting op het systeem.
  1. Niet alleen toepasbaar onder pleinen, parkeerplaatsen, sportvelden, etc.
  2. Maar ook binnen het weglichaam!
 4. Gezamenlijke conceptontwikkeling met andere ondernemers
  1. Rain(a)way en BTL (Rain as Inspiration)
  2. Henk van Tongeren (vergroting capaciteit systeem door combinatie diepte-infiltratie in watervoerend pakket