Drinkwaterbesparing Sportpark ’t Schenge – Gemeente Goes  

De zoetwaterbeschikbaarheid staat in Zeeland al langer onder druk. Bij de vervangingsopgave van de velden op Sportpark ’t Schenge werd daarom een systeem gevraagd waarbij zo min mogelijk drinkwater gebruikt wordt. Regenwater van de daken, terreinverharding en sportvelden wordt hier opgeslagen en gezuiverd in een Rain Shell© en vervolgens gebruikt voor de beregening van de (water)velden.  

Het project

Gemeente Goes

De watervelden van de hockeyclub gebruiken ca. 12 m3 per wedstrijd. In het EMVI-bestek heeft de gemeente daarom geëist om zoveel mogelijk drinkwater te besparen bij de beregening van de velden.

Het vraagstuk

Beregening van de velden gebeurt met een 60m3 pomp. De uitdaging in dit project was om een robuust en onderhoudsarm systeem te creëren, waarin snel voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is om de watervelden in korte tijd te beregenen. Zonder dat hiervoor veel drinkwater bij nodig is en zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt.

Wat er is gebeurd

EWB heeft i.s.m. Traas & Ovaa een ontwerp gemaakt voor een Rain Shell©. Mede dankzij het waterbesparende ontwerp heeft Traas & Ovaa het project op EMVI-score binnengehaald. In het ontwerp is gekozen voor een Rain Shell© waarin eerst het water wordt gezuiverd in een compartiment met AA Minerals. Gezuiverd water wordt in een tweede compartiment met AA Ecoschelpenmix gebufferd, waaruit twee pompputten heel snel worden aangevuld op het moment dat wordt beregend.

Het resultaat

Uiteindelijk is in het definitieve ontwerp voor een kleiner systeem gekozen om kosten te besparen, waardoor het systeem niet volledig onafhankelijk is van drinkwater (jaarlijks wordt ca 500-600 m3 drinkwater gesuppleerd). In totaal wordt er jaarlijks zo’n 2500 m3 regenwater gezuiverd, waarvan ruim 700m3 wordt gebruikt voor de velden en 1800 m3 schoon wordt geloosd op het oppervlakte water. Het project is gemonitord door KWR op waterkwaliteit in onderzoeksproject TKI Circular Rain.
“Sinds 2015 doen wij ook het beheer van de Rain Shell© op Sportpark ’t Schenge. Al die tijd hebben wij niets hoeven te doen aan beheer en onderhoud van het systeem, terwijl monitoring uitwijst dat de waterkwaliteit uitstekend is.”
Christaan Stouten
Bedrijfsleider Sport, Traas & Ovaa Sport B.V.