Klimaatadaptief schoolplein Basisschool de Windkanter

Ontwerp, levering en aanleg van een Rain Shell als onderdeel van een klimaatadaptief schoolplein, waarbij de helft van het dak van het schoolgebouw is afgekoppeld om regenwater beschikbaar te maken voor hergebruik, wateroverlast op het schoolplein te voorkomen en het grondwater aan te vullen met gezuiverd water. Het systeem heeft een bergingscapaciteit van ca 28m3 om gezuiverd regenwater beschikbaar te houden voor een zandspeelplaats, beregening van het groen en eventuele andere toekomstige gebruikstoepassingen. Overtollig water stroomt over naar een infiltratiering met schelpen en mineralen rondom het waterdichte compartiment.

Het project

Basisschool de Windkanter Hilversum

Vrije school waarin duurzaamheid en met respect omgaan met de natuur en haar hulpbronnen belangrijke aspecten zijn. Drinkwaterbesparing door regenwater in te zetten als bron sluit hier naadloos op aan. Net als het feit dat dit in de Rain Shell gebeurt met natuurlijk, circulair en natuurlijk materiaal.

Het vraagstuk

De aanleg van een vernieuwd groen speelplein was al in volle gang, toen het idee ontstond om de geplande waterspeelplek niet met drinkwater, maar met regenwater te voeden. Gemeente Hilversum wilde daarbij graag dat er een voorziening zou komen die niet alleen regenwater inzet voor gebruik, maar ook een groot deel van het dak af zou koppelen van de riolering. Omdat de aanleg van het nieuwe schoolplein al was gestart, moest een compact systeem worden bedacht om het systeem in het afgeronde schoolplein te verwerken.

Wat er is gebeurd

EWB heeft een systeem ontworpen met een waterdicht compartiment waarin regenwater wordt opgeslagen en gezuiverd voor gebruik. Op het moment dat dit compartiment vol is, stort het bij hevige regenbuien over in een infiltrerende ring rondom de waterdichte bak. In die infiltratiering is ook een laag AA Minerals toegepast om uitlogend zink van de dakgoten te verwijderen en vervuiling van het freatische grondwater te voorkomen. Het gehele systeem is geïntegreerd in de bestaande zandspeelplek, zodat het net vernieuwde schoolplein niet opnieuw opengehaald hoefde te worden.

Het resultaat

Als onderdeel van de waterspeelplek is een Mh20 handpomp aangesloten op het systeem. Via een pompputje en een gardena-koppeling is er ook een tappunt gerealiseerd op het schoolplein, waardoor het gezuiverde regenwater ook gebruikt kan worden voor het beregenen van het groen of andere doelen. Door het gebrek aan werkruimte tijdens de aanleg is de AA Ecoschelpenmix met een blaaswagen in het compartiment verwerkt. Tijdens de aanleg hebben de kinderen van de school het systeem feestelijk ingewijd door het Windkanter elementen lied te zingen; “Water stroomt, water vloeit, water naar de zee.” Maar in dit geval dus niet.
“De dynamiek die het systeem van EWB brengt voor de kinderen is goud waard!”
Katrijn Debroey
Directeur Basisschool de Windkanter
Rain Shell Windkanter Hilversum regenwater speelwater