Nieuw Hoofdkantoor Fugro  

Fugro heeft in samenwerking met o.a. EWB een innovatief ontwerp gemaakt voor regenwaterbeheer op het terrein van haar nieuwe hoofdkantoor in Nootdorp. In dit ontwerp is plaats voor een Rain Shell© onder de eveneens nieuw te bouwen parkeergarage. De Rain Shell© heeft een meervoudige functie: wateroverlast voorkomen, regenwater vasthouden en zuiveren voor hergebruik en zuivering voor diepte-infiltratie.

Foto credit – courtesy from Fugro 

Het project

Fugro

De nieuwe locatie is strategisch gelegen en biedt ruimte om een compleet nieuw en duurzaam hoofdkantoor te ontwikkelen naast het bestaande Fugro TechCenter. Met plaats voor ongeveer 550 medewerkers, brengt het nieuwe kantoor de meerderheid van de Fugro teams in Nederland samen op één plek. Het ontwerp van architect Cepezed is gecertificeerd met een BREEAM Outstanding-label, waarmee het gebouw zal voldoen aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden en past in de ‘net zero 2035’-ambitie van Fugro.

Het vraagstuk

De ambitie van Fugro is onder andere om, in het kader van de BREEAM-certificering en Fugro’s betrokkenheid bij stichting O2DIT, een innovatief regenwatersysteem toe te passen. Waarbij niet alleen 70mm buien worden geborgen, maar 100% van het regenwater op eigen terrein na zuivering gebruikt of geïnfiltreerd wordt in het watervoerende pakket.

Wat er is gebeurd

In samenwerking met Fugro, Syntraal en 4Building is een innovatief ontwerp gemaakt voor een systeem onder de parkeergarage. Het project is een voorbeeld voor ontwikkellocaties in de dichtbebouwde omgeving met nauwelijks ruimte voor waterbergings- en infiltratievoorzieningen. De ambitie van Fugro is om al het water op eigen terrein te kunnen verwerken en niets te lozen op het riool of oppervlaktewater. Er is daarom gekozen voor een combinatie tussen een Rain Shell© met een zuiveringscapaciteit van minimaal 50 jaar en diepte-infiltratie met FHVI.

Het resultaat

In de Rain Shell© kan 460 m3 water geborgen om extreme regenbuien op te vangen. Daarnaast is er ruimte om 152 m3 te bergen voor hergebruik. Diepte-infiltratie met FHVI gebeurt in dit geval onder druk, omdat de stijghoogte op deze locatie te hoog is om op vrij verval te kunnen infiltreren.
“De toepassing van de Rain Shell© heeft niet alleen bijgedragen aan het bereiken van een BREEAM-oustanding label, maar zorgt er vooral voor dat we op een ecologische manier een maximale bijdrage leveren aan klimaatadaptatie.”
Michiel Dessens
Project Director Fugro