Speel- en brouwwater Fort Westoever – Den Helder 

Op deze schitterende historische plek wordt in een Rain Shell© regenwater van het talud van het fort gebufferd en gezuiverd. Het regenwater wordt gebruikt als speelwater in de speeltuin naast het terras van het fort. Het systeem wordt aangesloten op een Napolitaanse waterkelder onder het fort, waarna het gezuiverde water zal worden gebruikt als bron voor drankenproductie. 

Het project

Stichting Stelling Den Helder

Op deze plek met naar eigen zeggen ‘de schoonste lucht van Nederland’ wordt het monumentaal Napolitaanse Fort Westoever multifunctioneel gebruikt als horeca-gelegenheid en zalen en ontmoetingscentrum. In het Fort, beheerd door Stichting Stelling Den Helder, is Stadsbrouwerij Helderse Jongens gevestigd. Hun ambitie? Het eerste regenwaterbier en –ijsthee te maken van regenwater gezuiverd met schelpen en mineralen.

Het vraagstuk

Brouwerij Helderse Jongens heeft al een kleinschalige opstelling staan waarmee regenwaterbier wordt geproduceerd. De Stadsbrouwerij wilde dit opschalen en wil hierbij een groter opvangsysteem en een natuurlijke zuivering realiseren, waarbij het gezuiverde water in de bestaande Napolitaanse waterkelder opgeslagen kan worden. Ook wilde men een speelgelegenheid creëren om regenwater ook voor de jeugd zichtbaar te maken als een kostbaar goed.

Wat er is gebeurd

Op basis van de wensen Stichting Stelling Den Helder is een Rain Shell© ontworpen en gerealiseerd. Het systeem is aangelegd onder een natuurspeelplaats, langs het talud van het Fort. Een voorziening is aangebracht om in de toekomst via een persleiding gezuiverd water naar de waterkelder onder het Fort te kunnen pompen. Het project maakt deel uit van onderzoeksproject TKI Circular Rain, waarin KWR de Rain Shell© heeft onderzocht als manier om regenwater op te slaan en nuttig te gebruiken als bron voor o.a. proceswater voor ijsthee- en bierproductie.

Het resultaat

Op deze locatie is het gehalte zink relatief hoog, en komen ook koper en lood voor, afkomstig uit de oppervlakken waarover het regenwater afstroomt. Alle zware metalen werden echter effectief verwijderd. Coliformen en enterokokken worden in enige mate verwijderd en het gemeten effluent voldoet aan de eisen voor zwemwater. Voor toepassing als proceswater voor dranken is drinkwaterkwaliteit geëist en moet het water nog verder worden gedesinfecteerd.
“Het is onze ambitie om de eerste stadsbrouwerij te worden met regenwaterbier en –ijsthee gemaakt van regenwater gezuiverd met de schelpen en mineralen van EWB”
Dave Kleine
Directeur Fort Westoever