Speelwater en beregening volkstuinen – Aquafin, Wetteren (BE) 

In samenwerking met Aquafin is in Wetteren is een Rain Shell© ontworpen en gerealiseerd die wordt gebruikt om regenwater dat afkomstig is van daken en parkeerplaatsen van een winkelcentrum te bufferen en te zuiveren. Dit gezuiverde water wordt gebruikt als speelwater en voor het beregenen van volkstuintjes. 

Het project

Aquafin

Aquafin helpt steden en gemeenten in Vlaanderen met water- en omgevingsadvies om hun hemelwaterbeheer breder te benaderen. Dat betekent: een toekomstgerichte visie waarin naast blauwgroene maatregelen ook ruimtelijke inrichting, infrastructuur en zelfs recreatie een plaats krijgen. Een doordachte inrichting van de openbare ruimte maakt daarbij immers een wereld van verschil, zowel in droge periode als bij extreme regenval.

Het vraagstuk

De Rain Shell in Wetteren is onderdeel van Aquafin om regenwaterbeheer in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. Enerzijds door regenwater te zuiveren en daarmee beschikbaar te maken voor hoogwaardigere toepassing dan alleen het doorspoelen van toiletten. Anderzijds doordat men in de Rain Shell ook een potentiële oplossing ziet om de negatieve impact van ‘urban runoff’ op waterkwaliteit te verminderen.

Wat er is gebeurd

In nauwe samenwerking met Aquafin is een ontwerp gemaakt, waarbij het regenwater van de winkelzone achter de speeltuin, afkomstig van parkeerplaatsen, opritten en daken, afgekoppeld is van de riolering en aangesloten op een Rain Shell©. Het project maakt deel uit van onderzoeksproject TKI Circular Rain, waarin KWR de Rain Shell© heeft onderzocht als manier om regenwater op te slaan en nuttig te gebruiken als bron voor o.a. speelwater en irrigatiewater. De monitoring is gecontinueerd in Europees onderzoeksproject STOPUP, waarin het systeem wordt onderzocht als maatregel om vervuiling te voorkomen.

Het resultaat

Uit het onderzoek blijkt tot nu toe dat de Rain Shell© zwevende stof vrijwel geheel kan verwijderen. Ook worden zware metalen en PAK’s goed verwijderd waarmee het aan de Vlaamse irrigatievoorschriften en infiltratienormen voldoet. De inhoud van de Rain Shell© dient na installatie enkele malen goed door te worden gespoeld, zodat het qua zoutgehalte ook geschikt is voor irrigatie. Er vindt daarnaast zeker enige mate van desinfectie plaats van microbiologische verontreinigingen, waarmee het lijkt te voldoen aan de eisen voor zwemwater.
“Bij Aquafin zijn we continue op zoek naar goed werkende en praktische innovaties, die Vlaamse gemeenten klimaatbestendiger kunnen maken. We zijn blij de Rain Shell© te kunnen uittesten binnen het STOPUP project als één van de innovaties die helpen om regenwater in te zetten als bron voor alternatief water, vervuiling van ecosystemen te voorkomen en wateroverlast te verkleinen. “
Birgit de Bock
R&D Manager Aquafin