Speelwater familiepark Nienoord

Levering AA Ecoschelpenmix en AA Minerals voor realisatie van standaard Mini-Rain Shell. In het project wordt afstromend hemelwater gezuiverd en opnieuw gebruikt als speelwater in een gemetselde waterspeelplaats in het familiepark.

Het project

Speelwater familiepark Nienoord

Levering AA Ecoschelpenmix en AA Minerals voor realisatie van standaard Mini-Rain Shell. In het project wordt afstromend hemelwater gezuiverd en opnieuw gebruikt als speelwater in een gemetselde waterspeelplaats in het familiepark.

Het vraagstuk

Bij Familiepark Nienoord was er de wens om op een duurzame manier speelwater te creëren, zonder dat hierbij drink- of grondwater toegepast hoeft te worden.

Wat er is gebeurd

Als onderdeel van de samenwerking met Mh2o heeft EWB de materialen geleverd voor de realisatie van een standaard ‘Mini-Rain Shell’. Het systeem is aangelegd door Mh2o.

Het resultaat

Een Mini-Rain Shell om regenwater te bergen en te zuiveren voor hergebruik als speelwater. Overtollig water stroomt vanuit de Mini-Rain Shell over naar het HWA om voldoende doorspoeling te garanderen. Gebruikt speelwater wordt gerecirculeerd in de Mini-Rain Shell zodat zo lang mogelijk voldoende speelwater beschikbaar is, ook in tijden van droogte.
“Een waterspeelplaats geeft unieke kansen om spelen en educatie te koppelen aan een project in klimaatadaptatie. Buffering, infiltratie én hergebruik van regenwater liggen daarbij het meest voor de hand.”
Michiel Dee
Commercieel Manager Mh2o
Mh2o Waterspeelplaatsen