Zoetwater uit de dorpskern voor de landbouw – Stavenisse    

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid om de Rain Shell© en FHVI in te zetten om een duurzame seizoensberging van zoet water te creëren voor de landbouw, gebruikmakend van afstromend hemelwater uit de dorpskern van Stavenisse. In dit project wordt de Rain Shell© gecombineerd met diepte-infiltratie door Fast High Volume Infiltration. Hiermee wordt overtollig regenwater gedurende het hele jaar gezuiverd en opgevangen in een ondergrondse zoete bel.

Het project

Landbouwbedrijf van 't Hof

Landbouwbedrijf van ’t Hof is een akkerbouwbedrijf dat zich richt op het telen van pootaardappelen, rode uien, suikerbieten en gerst op haar vruchtbare zeekleigrond. Zoetwaterbeschikbaarheid is van cruciaal belang voor het bedrijf dat al actief bezig is met waterbesparende en klimaatbestendige technieken. De creatie van een zoete bel door afstromend hemelwater uit Stavenisse past hier goed in.

Het vraagstuk

Van ’t Hof heeft steeds vaker een tekort aan zoet water. Het bedrijf heeft een bovengronds bassin van 5000m3, maar wil dit uitbreiden. Omdat het is gevestigd aan de rand van de dorpskern van Stavenisse, is het bedrijf i.s.m. EWB in gesprek gegaan met de Gemeente Tholen om te verkennen of afstromend hemelwater uit het dorp benut kan worden voor de landbouw.

Wat er is gebeurd

EWB voert een haalbaarheidsstudie uit om te verkennen of afstromend hemelwater uit de dorpskern van Stavenisse het hele jaar door beschikbaar te maken als zoetwaterbron voor de landbouw. Het doel van het project is het toetsen van de technische en economische haalbaarheid van de gecombineerde systemen, Rain Shell© en FHVI. Het project wordt uitgevoerd met betrokkenheid van de Gemeente Tholen als potentiële gebruiker en leverancier van het regenwater. Fugro voert het grondonderzoek uit en het daaraan gekoppelde geohydrologische onderzoek en stelt de waterbalans op.

Het resultaat

Bij succesvolle resultaten zal het project vooral bijdragen aan het oplossen van het tekort van zoetwater voor de landbouwsector. De Zeeuwse landbouw blijft hiermee op een duurzame manier concurrerend.
“Wij hopen dat door de Rain Shell© toe te passen in combinatie met diepte-infiltratie, we kunnen voorkomen dat we afstromend hemelwater uit de woonwijken naast ons bedrijf onnodig naar de zee pompen en in plaats daar van weer nuttig inzetten door een zoete bel te creëren. “
Teunike van ‘t Hof
Landbouwbedrijf van ’t Hof