De Urban Rainshell:

Flexibele oplossing in dichtbebouwde omgeving

EWB infographic_rainshell + omschrijvingen.png

de urban rainshell

EWB logo DEF_logo urban rainshell.jpg

De Urban Rainshell is één van de concepten van EWB. Het is een ondergronds regenwaterbuffering en -zuiveringssysteem op basis van natuurlijk, hernieuwbaar en circulair materiaal: schelpen en mineralen. Een robuust en onderhoudsarm systeem dat gemakkelijk geïntegreerd kan worden in de bestaande infrastructuur.


Piekbuien worden afgekoppeld en gebufferd via kolken en een aanvoerverdeeldrain in een bed van AA Eco Schelpenmix. Het ‘schelpenbed’ is afgedekt met een funderingslaag om belasting met (zwaar) verkeer mogelijk te maken. Vervuild water wordt hierna gezuiverd van zware metalen, minerale oliën en PAK via een afvoerverzameldrain omhuld door AA minerals. Hierna kan het water veilig worden geïnfiltreerd, ook in grondwaterbeschermingsgebieden of waterwingebieden (zoals Natura 2000 gebieden). Het gezuiverde water kan ook geïnfiltreerd worden in het watervoerend pakket, waarmee grotere oppervlakten kosteneffectief kunnen worden afgekoppeld. Diepte-infiltratie gebeurt in samenwerking met Henk van Tongeren Water & Techniek B.V.